ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป / ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ประกาศผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (scienceshow) ประจำปี 2560

ระดับประถมศึกษา                                                                                                  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ     รร.เผดิมศึกษา                                                                                         ชนะเลิศ  รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
รองชนะเลิศ อันดับ ๑  รร.บีคอนเฮาส์แย้มสะอาด                                                       รองชนะเลิศ อันดับ ๑  รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ รร.เซนต์เทเรซา                                                                       รองชนะเลิศ อันดับ ๒  รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ชมเชย ๑ รร.บีคอนเฮ้าส์แย้มสะอาดลาดพร้าว                                                           ชมเชย  ๑. รร.ธัญบุรี
            ๒ รร.จารุวัฒนานุกูล                                                                                                    ๒  รร.วัดสุทธิวราราม
            ๓ รร.พระหฤทัยคอนแวนต์                                                                                          ๓. รร.มัธยมวัดเบญจมพบิตร
            ๔ รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา                                                                                  ๔.รร.บางปะหัน
            ๕ รร.ราชวินิต                                                                                                             ๕.รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม                                                                                                           จำนวนการเข้าชม : 108 ครั้ง