นิทรรศการชั้น 1 / มหัศจรรย์แห่งชีวิต

เรื่องราวเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่บนโลก โดยแบ่งนิทรรศการออกเป็น 7 โซนด้วยกัน ดังนี้

โซนที่ 1 ชีวิตที่หลากหลาย
               สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์หลากหลายชนิดล้วนประกอบขึ้นจากหน่วยที่เล็กที่สุด คือ เซลล์ ได้พบกับห้องจำลองเซลล์ขนาดใหญ่ และสิ่งมีชีวิตนับล้านชนิดบนโลกนี้

โซนที่ 2 เคมีของชีวิต
                DNAสารพันธุกรรมมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต เพราะเป็นกำหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิต ทำให้มีการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน การผันแปรของ DNAส่งผลให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างกัน มาดูสิว่า DNAทำงานอย่างไร

โซนที่ 3 กลไกชีวิต
                สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร มีการเจริญเติบโต สืบทอดลูกหลาน เคลื่อนไหว ที่สำคัญสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อการตอบสนองที่ถูกต้อง

โซนที่ 4 ชีวิตสัมพันธ์
               สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันทั้งกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง ความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเผ่าพันธุ์
การพึ่งพา      ชีวิตที่ต้องพึ่งพากันและกันไม่สามารถขาดจากกันได้
การเกื้อกูลกัน    ชีวิตที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
การอิงอาศัยกัน     ขอเป็นผู้อาศัยที่ดีไม่ทำให้เจ้าของบ้านเดือดร้อน
การล่าและการเกาะกิน    ฝ่ายหนึ่งได้อีกฝ่ายหนึ่งเสียผลประโยชน์

โซนที่ 5 ชีวิตที่กำหนดได้
               ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สามารถตัดต่อ DNAเพื่อให้ได้ สิ่งมีชีวิตที่มีคุณลักษณะตามต้องการ ค้นหาคำตอบของ       GMOS,    Cloning     และ    Stem Cell

โซนที่ 6 การอนุรักษ์พันธุ์แห่งชีวิต
               การสูญพันธุ์เกิดขึ้นตลอดเวลา มนุษย์เรียนรู้ที่จะอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตด้วยวิธีการต่างๆ พบกับการจำลอง ห้องเก็บอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ เชื้อพันธุ์ต่างๆ

โซน 7 บันทึกแห่งชีวิตมหัศจรรย์
               ชีวิตต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด รูปแบบชีวิตปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาในอดีต ตราบใดโลกยังไม่ เคยหยุดนิ่ง ชีวิตย่อมีการเปลี่ยนแปลง

 จำนวนการเข้าชม : 19,630 ครั้ง
 รูปภาพ