แนวความคิดการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ / “ONE STOP” Concept

"O"

O: Open your eyes   

การเปิดมุมมองใหม่เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ที่กว้างขึ้นผู้เรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายส่วนใหญ่เป็นนักเรียนจากต่างจังหวัดการที่มาได้เรียนรู้ในสถานที่ใหม่และกิจกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อนจะสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และมีมิติของการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นจำนวนการเข้าชม : 819 ครั้ง