นิทรรศการชั้น 1
สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตและการสูญสิ้นในยุคดึกดำบรรพ์ วิวัฒนาการของโลก สิ่งมีชีวิต และการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในยุคปัจจุบัน การค้นพบคำตอบของการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก จากนั้นศึกษาถึงการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตบนโลก รวมไปถึงการดูแลรักษาโลกด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 นิทรรศการ ดังนี้

  โลกล้านปี ( 1 )
 
  เมืองเด็กแดนวิทยาศาสตร์ ( 1 )
 
  มหัศจรรย์แห่งชีวิต ( 1 )
 
  โลกดาวเคราะห์ ( 1 )
 
  เปิดโลกสิ่งแวดล้อม ( 1 )
 
  นิทรรศการชั้น 2
สัมผัสกับการกำเนิดโลกและระบบสุริยะ วิวัฒนาการด้านดาราศาสตร์ และพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร. 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ตลอดจนการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ในวงการดาราศาสตร์ อันนำไปสู่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นด้านฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้นกำเนิดมาจากเรื่องราวทางดาราศาสตร์ทั้งสิ้น จะได้พบกับการพิสูจน์ทฤษฎีต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ในนิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐานในรูปแบบของการเล่น การทดลอง จากนั้นเราจะนำเอาหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในนิทรรศการกีฬากับวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยนิทรรศการจำนวน 5 นิทรรศการ

  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ( 1 )
 
  ประทีปแห่งแผ่นดิน ( 1 )
 
  เทคโนโลยีการขนส่ง ( 1 )
 
  ดาราศาสตร์และอวกาศ ( 1 )
 
  กีฬากับวิทยาศาสตร์ ( 1 )
 
  นิทรรศการชั้น 3
มนุษย์เราถือได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการมากที่สุด อันเนื่องมาจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์นำไปสู่เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมากมาย แม้แต่การเกษตร ยุคปัจจุบันยังมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้และพัฒนาผลผลิตนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์มากมาย ผลของเทคโนโลยีดังกล่าวนำไปสู่การพัฒนาต่างๆ มากมายไม่เว้นแต่การพัฒนาร่างกายของมนุษย์ ซึ่งท่านจะหาคำตอบได้จากวิทยาศาสตร์การกีฬา นอกจากนั้นท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น เทคโนโลยีการออกอากาศ และเทคโนโลยีการสื่อสารกับชีวิตประจำวัน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยกันทั้งสิ้น ประกอบด้วย

  วิทยาศาสตร์การกีฬา ( 1 )
 
  เทคโนโลยีการสื่อสารกับชีวิตประจำวัน ( 1 )
 
  เทคโนโลยีการเกษตร ( 1 )
 
  เทคโนโลยีออกอากาศ ( 1 )