กิจกรรมการศึกษาประจำปี 2560
กิจกรรมการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ (Lab) ( 3 )
รวบรวมข่าวสารกิจกรรมการศึกษาประจำเดือน
 
กิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ( 1 )
รวบรวมข่าวสารกิจกรรมการศึกษาประจำเดือน